බහු ජාල ජාල දිවා ආහාර පෙට්ටි මාලාව

  • Grid Lunch Box

    ජාලක පෙට්ටිය

    උසස් තත්ත්වයේ පීපී ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇත. එය හොඳ තාපයක් සහ සීතල ප්රතිරෝධයක් ඇති අතර හැකි ය -20 ~ ~ 100 at දී භාවිතා කළ යුතුය, හානිකර ද්‍රව්‍ය නිපදවන්නේ නැත. උෂ්ණත්වය වාතය දෙගුණයක් හුදකලා වීම, කල් පවතින තාප සංරක්ෂණය ආහාරයට වැඩි පෝෂ්‍ය පදාර්ථ රඳවා ගනී.