පළතුරු පෙට්ටිය

  • Fruit Plate

    පළතුරු තහඩුව

    සෘජුකෝණාස්රාකාර හැඩ තැටි: 270 * 190 * 75 මි.මී., ධාරිතාව 2000g, ඇසුරුම් 100pcs / polybag, 400pcs / carton.

  • Boat Shape Colorful Fruit Tray

    බෝට්ටු හැඩය වර්ණවත් පළතුරු තැටි

    වර්තමාන සමාජයේ, නිෂ්පාදන සඳහා නිෂ්පාදන ඇසුරුම්කරණය ඉතා වැදගත් වේ, හොඳ ඇසුරුම්කරණය නිෂ්පාදන අලෙවිය සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකිය. ද්‍රව්‍ය තෝරා ගැනීම සහ ද්‍රව්‍යවල ලක්ෂණ සඳහා බිබිලි ඇසුරුම් නිෂ්පාදන ලෙස, ආහාර වඩාත් සුන්දර හා වටිනාකම් බවට පත් කරන්න.